19
września

WTOREK

Bo oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Księga Nehemiasza 1,10


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" SubskrybujW swojej modlitwie przebywający w niewoli babilońskiej Nehemiasz, podczaszy perskiego króla Artakserksesa I Długorękiego, nawiązuje do wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Wtedy to Bóg okazał swą moc, swą "potężną rękę" na faraonie, uwalniając swój wybrany lud z niewoli.

Określenie "potężna ręka" znajdujemy kilkakrotnie w Biblii, zwłaszcza w odniesieniu do wyjścia Izraela z Egiptu. Wydarzenie to zapoczątkowało nowy okres w rządach Bożych nad tą ziemią. Bóg obrał sobie lud na własność – lud izraelski. Jego tron stanął w Jerozolimie (czyt. 1. Kron. 29,23). Stamtąd Bóg mieszkający pośród swego ludu sprawował rządy nad całą ziemią. Izrael odgrywał wówczas decydującą rolę i posiadał obietnicę politycznej supremacji pod warunkiem posłuszeństwa względem Bożych przykazań (5. Mojż. 28,1-14).
Znaki i cuda są typowe dla działania Bożego w okresie początkowym. Podobna sytuacja miała miejsce na początku chrześcijaństwa, kiedy to Bóg poręczył zwiastowane Słowo przez znaki i cuda (Hebr. 2,3-4). Te "cudowne moce wieku przyszłego" (Hebr. 6,5) będą towarzyszyły także ustanowieniu Tysiącletniego Królestwa, które rozpocznie nowy, nieznany dotąd upadłej ludzkości okres błogosławieństw.

Czas Nehemiasza miał natomiast charakter schyłkowy. Juda zwrócił się ku bożkom, nie zważał na przestrogi Boga, co skończyło się uprowadzeniem do niewoli babilońskiej. W miejsce bezpośrednich rządów Bożych Bóg ustanowił rządy pośrednie. Chwała Pańska (mówiąca o obecności Bożej) opuściła świątynię w Jerozolimie, a Bóg przekazał władzę w ręce pogańskich mocarstw. Od tego momentu, w "czasach pogan" (Ew. Łuk. 21,24), Bóg nazywany jest tylko Bogiem niebios (np. Ezdr. 1,2; Dan. 2,18). W księgach biblijnych z tego okresu nie czytamy nic o "potężnej ręce" Boga.

Można zadać pytanie: czy Bóg utracił swoją moc? Czy nie miłuje On swego ludu i nie chce użyć swej potężnej ręki dla jego dobra? Czy upadek zamyka drogę do przebudzenia? Nad tymi pytaniami zastanowimy się w jutrzejszym rozważaniu.

(C) Copyright "Dobry Zasiew" 2017

 

19
września

Bo oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką.
Księga Nehemiasza 1,10

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…