Kalendarz Dobry Zasiew

19
lipca

A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
Ewangelia Jana 14:3


Na zawsze z Panem

Pan nie chce, aby wierzący, którzy należą do Niego, żyli w niepewności co do oczekującej ich przyszłości. Powyższy werset mówi nam o wydarzeniach, jakie miały miejsce na krótko przed śmiercią Pana Jezusa na krzyżu. Zbawiciel wcześniej powiedział uczniom o swoim odejściu, a teraz dodaje: "A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli". Jaka zachęta kryje się w tych słowach! Niezliczone rzesze ludzi czytały je na przestrzeni wieków i czerpały z nich pociechę w najróżniejszych trudnościach i cierpieniach.

Ta obietnica naszego Pana jest jak pewna, niewzruszona skała, której możemy się mocno uchwycić. Ten, który obiecał, że powróci i weźmie nas do siebie, jest Bogiem odwiecznym, wszechmogącym i miłuje nas miłością wieczną i niezmienną.

Niech ta Boża obietnica rzeczywiście zamieszka na stałe w naszych sercach! Sam Pan chce mieć nas w swojej bezpośredniej bliskości, gdyż mówi: "...abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli". Słowa te podkreślają nie tyle tę prawdę, że On chce nas wziąć do nieba, lecz przede wszystkim tę niepojętą dla nas prawdę, że Jego serce pragnie mieć nas przy sobie, na zawsze w swojej bliskości!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

25
lutego

A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi.
Ewangelia Łukasza 23,27-28

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…