Kalendarz Dobry Zasiew

25
lutego

A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi.
Ewangelia Łukasza 23,27-28


Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, znajduje się w drodze na Golgotę. Niegdyś anioł zawołał do znajdujących się na polu pasterzy: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Ew. Łuk. 2,10-11). Jednak radość ustąpiła miejsca biadaniu i płaczowi, ponieważ lud, do którego przyszedł Zbawiciel, odrzucił Go. Przywódcy żydowscy nie spoczęli, dopóki nie został wydany wyrok śmierci krzyżowej nad niewinnym Jezusem Chrystusem.

Człowiek prowadzony na miejsce kaźni to zawsze straszny widok. Jednak tym razem było to coś wyjątkowego pod każdym względem – skazańcem był człowiek, który uszczęśliwiał innych swoimi słowami łaski, a swoją mocą leczył ich z wszelkich udręk i dolegliwości. Serce musiało pękać na ten widok, dlatego nie dziwi nas rozpacz kobiet będących świadkami tego wydarzenia.

Samo współczucie jednak nie wystarczy. Kto zostaje skonfrontowany z cierpieniami Chrystusa, musi zadać sobie to ważne pytanie: co one oznaczają dla mnie? Sam Chrystus nie myślał w tamtej chwili o sobie, lecz głęboko współczuł temu ludowi, który był przecież Jego własnością i myślał o strasznych konsekwencjach, jakie spotkają ten naród z powodu ukrzyżowania Go.

A jak to jest z nami? Cała ludzkość jest winna odrzucenia Jezusa, Syna Bożego. Również i Ciebie obowiązują słowa: samo współczucie nie wystarczy. Jedynie autentyczne nawrócenie, czyli potępienie swojego dotychczasowego sposobu życia, w którym nie pytałeś o wolę Bożą i autentyczny smutek z powodu twojego grzesznego stanu, otwierają drogę do przebaczenia grzechów. Dlaczego? Ponieważ na krzyżu Chrystus został osądzony przez Boga za grzechy wszystkich ludzi, aby ci, którzy wierzą w Niego, nie musieli być sądzeni: „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia (...)” (Izaj. 53,5).


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

25
lutego

A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi.
Ewangelia Łukasza 23,27-28

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…