Kalendarz Dobry Zasiew

23
marca

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach (…) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
2. List Piotra 1,19. 21


Inspiracja Biblii (2)

Chociaż zdecydowana większość autorów ksiąg biblijnych pisała niezależnie od siebie, księgi Biblii są harmonijne, nie przeczą sobie wzajemnie i w swojej treści odwołują się jedna do drugiej.

Struktura zbiorowego dzieła, jakim jest Biblia, jest cudem. Nie jest ona wynikiem ludzkiego działania, lecz Bożego. Sam Bóg jest autorem Biblii. Autorzy pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Sama Biblia wydaje o sobie świadectwo: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” oraz: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”. Autorzy nie pisali zatem z własnej woli i inicjatywy. Inne miejsce pokazuje, że zwłaszcza w przypadku proroczych wypowiedzi Pisma Świętego autorzy sami nie zawsze wiedzieli, co pisali: „Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy” (2. Tym. 3,16; 2. Piotra 1,21; 1. Piotra 1,11).

Używając ludzi do spisania swoich myśli, Bóg miał pewien plan. Ich styl, ich odczucia i sposób ich myślenia były Mu dobrze znane. On sam czuwał również nad tym, aby spisane przez nich pisma zostały rozpoznane i uznane jako Słowo Boże, bezpiecznie przechowane i przekazane dalej. To również jest cudem tej księgi ksiąg!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

23
marca

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach (…) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
2. List Piotra 1,19. 21

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…