Kalendarz Dobry Zasiew

25
lipca

Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma.
Księga Izajasza 49:16


Mało jest rzeczy, na które nasz wzrok pada tak często, jak właśnie na nasze dłonie. Co więcej, od dawien dawna niezanikające i wciąż te same linie papilarne na ich powierzchni kojarzyły się ludziom ze swojego rodzaju pismem. Podobnie niezmienna jest Boża wierność i miłość do Syjonu, który "wybrał i chciał na swoje mieszkanie" (Ps. 132,13). Przytoczone w powyższym wersecie mury Syjonu reprezentują wszystkich, którzy tam mieszkają oraz ogół wydarzeń, jakie się tam rozgrywają. Bóg ma to nieustannie przed swoimi oczyma i prowadzi ku wspaniałej przyszłości, gdy w Tysiącletnim Królestwie Jego ziemski lud Izrael, którego nie odrzucił na zawsze, będzie bezpiecznie mieszkał w obiecanej ziemi (czyt. Izaj. 49,17-21; Rzym. 11,1-2.25-27; Zach. 14,9-11).

Gdy czytamy o Bożych rękach, nasze myśli wędrują z pewnością nieco dalej – przypominamy sobie ręce Pana Jezusa. Po swoim zmartwychwstaniu ukazał uczniom swe przebite ręce i bok jako potwierdzenie tego, że to On sam stoi przed nimi. Gdy uczniowie ujrzeli je, uradowali się. Później widok Jego przebitych rąk przekonał nawet początkowo niedowierzającego Tomasza.

Rany na Jego rękach nie straciły po dziś dzień nic ze swojej wymowy. Mówią o bólu, którego doznał Pan, gdy brutalni ludzie wbijali gwoździe w Jego dłonie. Mówią również o tym, że ów Święty, w którym nie ma grzechu, wziął na siebie ogrom naszych win. Podczas trzech godzin ciemności, gdy dotknął Go sąd Boży za grzech i nasze winy, ręce te pozostały przybite do krzyża, chociaż to ostatecznie nie moc gwoździ trzymała Go na drzewie przekleństwa.

SPÓJRZ NA JEGO RĘCE! Tego dokonał dla Ciebie, abyś mógł dostąpić zbawienia i radować się społecznością z Nim. Czy odczuwasz to, że jesteś wypisany na Jego dłoniach? Powiedz, czy On mógłby zapomnieć o którymkolwiek z tych, którzy należą do Niego? W żadnym razie, gdyż i my stoimy Mu zawsze przed oczami. Dziękujmy Mu z całego serca za tę niezrównaną i cudowną miłość!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

25
lipca

Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma.
Księga Izajasza 49:16

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…